Peribahasa Cerminan Budi Bahasa dan Budaya Bangsa Melayu

(The Malay Proverbs: A Reflection of Malay Politeness and Culture)

  • Hamidah Abdul Wahab Faculty of Language and Communication, Universiti Malaysia Sarawak

Abstract

Bangsa Melayu sememangnya terkenal dengan adat resam dan budaya turun-temurun termasuklah bahasa yang diwarisi daripada nenek moyang terdahulu. Makalah ini meneliti aspek peribahasa Melayu yang mencerminkan budi bahasa yang melibatkan unsur kesantunan, dan juga budaya Melayu yang bertunjangkan agama Islam. Contoh-contoh peribahasa yang diguna pakai dipetik daripada Kamus Istimewa Peribahasa Melayu susunan Abdullah Hussain (2006) untuk menyerlahkan aspek-aspek yang dimaksudkan. Penelitian peribahasa secara sederhana ini secara langsung memaparkan unsur kesantunan Melayu yang menitikberatkan kesopanan tutur kata dan pada masa sama menyerlahkan kearifan masyarakat dalam memelihara keharmonian interaksi sosial menerusi bahasa yang digunakan.

References

Abdullah Hussain. (2006). Kamus istimewa peribahasa Melayu. Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Dewan. (2007). Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Published
2012-06-21
How to Cite
Abdul Wahab, H. (2012). Peribahasa Cerminan Budi Bahasa dan Budaya Bangsa Melayu. Issues in Language Studies, 1(1). https://doi.org/10.33736/ils.1687.2012