[1]
A. F. Abu Bakar and V. Subramaniam, “Persembahan bahasa objek dalam Kamus Dewan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia”, ILS, vol. 4, no. 2, Dec. 2015.