[1]
M. Abu Bakar, “Sebutan Johor-Riau dan Sebutan Baku dalam Konteks Identiti Masyarakat Melayu Singapura”, ILS, vol. 8, no. 2, pp. 61-78, Dec. 2019.