Abu Bakar, Ahmad Fakrulazizi, and Vijayaletchumy Subramaniam. 2015. “Persembahan Bahasa Objek Dalam Kamus Dewan Dan Kamus Besar Bahasa Indonesia”. Issues in Language Studies 4 (2). https://doi.org/10.33736/ils.1656.2015.