Mamat, Maharam. 2016. “Penguasaan Bahasa Inggeris Dalam Kalangan Pelajar Tahun Satu Di UKM”. Issues in Language Studies 5 (2). https://doi.org/10.33736/ils.1636.2016.